– For å sikre strøm til ny begynnelse må det settes av areal til ny nettstasjon i planområdet, påpeker plankoordinator Jarl Hogstad i Lyse Elnett.

Han opplyser om at en nettstasjon kan etableres frittstående eller i bygningsmasse, men at det ikke bare er rett fram når det gjelder plassering av slike installasjoner. Derfor må plassering avklares med Lyse Elnett.