Må betale 148.000 kroner i saksomkostninger etter å ha tapt tvist om båtplass på Ryggstranden

Dommen, som ikke er rettskraftig, falt i Stavanger tingrett denne uken. Det er en lang forhistorie om bruken av disse båtplassene.