Fredag 11. februar opplyste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) alle ordinære eksamener for elever våren 2022 blir avlyst.

- Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, når situasjonen er som i dag, uttaler Brenna i en pressemelding.

Greit å droppe eksamen

Bygdebladet tok turen til Rennesøy skule for å snakke om eksamen. Problemstilling var hva avlyst eksamen betyr for avgangselevene på Rennesøy. De slipper ikke helt unna en test denne våren. Rektor Erik Nielsen forteller at skolen skal gjennomføre en prøve muntlig.

- Vi tenker at det er en god erfaring for elevene å ta med seg, sier han.

- Reaksjonen var positiv da det ble kjent at skriftlig eksamen til våren er avlyst, sier Maiken Brekke Halland.

- Deilig å slippe eksamen etter mye hjemmeskole, supplerer Elias Dib Jonassen. De to 15-åringene går i 10 A ved Rennesøy skule, der elevene har levert solide resultater i flere år.

Maiken sier at kan være negativt å komme til videregående skole uten skriftlig eksamen fra ungdomsskolen, men at muntlig prøve kan kompensere for det. Elias minner om nye læreplaner, eksempelvis i matematikk med en helt ny type eksamen der elever blant annet skal konstruere sin egen oppgave samtidig. Å gjennomføre en slik eksamen samtidig de har mistet ett år grunnet pandemi er ikke enkelt.

Er lagt opp til skippertak

Elias og Maiken er ikke så redd for negative konsekvenser av at de ikke får avlagt skriftlig avgangseksamen i ungdomsskolen. Forskning viser at det er mindre forskjell mellom gutter og jenter i eksamenskarakter enn standpunktkarakter.

- Det betyr kanskje at gutter er flinkere enn jenter til å ta et skippertak og lese seg opp til eksamen over en kortere periode. Tanker om det?

- Skippertak kan hjelpe, men sjelden nytter det for meg. Jeg må å jobbe over tid for at det skal sitte, og har funnet ut at det fungerer best for meg. Tidlig bestemte jeg meg for å jobbe hardt for å oppnå gode nok karakterer for å komme inn på førstevalget mitt på videregående skole, som er studiespesialisering på St. Olav, sier Maiken.

- Jeg synes det er helt greit at det ikke er eksamen, det nytter ikke å jobbe en liten periode. Skolen er gjentakende, og da er det best å prestere godt over tid. Jeg kjenner meg igjen i skippertak, som skolen legger opp til ved at karakterer er det som betyr noe og ikke læringen. Skippertak nytter ikke i arbeidslivet senere i livet heller, sier Elias.

Karakter er subjektiv oppfatning

En artikkel i Aftenposten tidligere i februar handler om nettopp det at avlyste eksamener kan gå mer ut over gutter enn jenter.

- Vi har aldri sett at grunnskolekarakterene har økt så mye som under koronaen. Elevene har fått mindre undervisning, men ifølge karakterene lært mer. Det får jeg ikke til å henge sammen uten å forklare det med at lærere bruker skjønn. Dette støtter opp under vår tidligere forskning som viser at standpunktkarakteren ikke er en objektiv karakter, og at den farges av lærerens skjønn og subjektive oppfatning av elevene, uttaler Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høyskolen i Innlandet, i Aftenposten.

- Er eksamen et press eller noe bra for å vise hvordan du kan prestere?

- Det betyr lite for meg fordi jeg tenker ikke på eksamen før jeg må, men som nevnt er det nødvendig for meg å jobbe over tid for at det jeg lærer skal sitte, svarer Maiken.

- Eksamen er noe som henger over deg, at det er noe vi må slite oss gjennom sier Elias.

Har klare førstevalg for vgs.

Om det vil gå elevene dårligere mulighet på videregående ved at de ikke får avlagt eksamen på ungdomsskolen, bruker Elias og Maiken i grunnen heller ikke mye energi på.

- Jeg liker teoretiske fag, og håper å komme inn på St. Olav videregående, som er mitt førstevalg. Med god innstilling tror jeg det vil gå bra, og derfor bestemte jeg tidlig dette skoleåret å jobbe hardt for å sikre gode nok karakterer til dette, sier Maiken.

Elias sitt førstevalg er å komme inn på Topp Volley-gymnaset i Suldal. Han har gått på skole på Hundvåg i alle år, men byttet til Rennesøy skule da familien flyttet til Rennesøy.

- Jeg begynte på volleyball i fjor høst, og det har gitt meg lyst til å prøve å komme inn på Topp Volley på videregående skole, sier han og mener altså at å prestere godt over tid og oppnå god standpunktkarakter er best

Full undervisning til sommerferien

Erik Nielsen er rektor ved Rennesøy skule. Han er først og fremst glad for at skolen dette året fikk tidlig avklart at eksamen blir avlyst. Det betyr mye at den meldingen kom tidlig i vårsemesteret.

- I fjor fikk skolene ikke beskjed om at muntlig eksamen ble avlyst før i mai, og det var uheldig at vi gikk i mange måneder uten den avklaringen. At vi har fått denne avgjørelsen nå, betyr at vi har forutsigbarhet i de resterende månedene og kan legge opp et løp med høyt fagtrykk fram til sommeren, sier Nielsen til Bygdebladet.

- Vil bortfall av eksamen i år endre noe på undervisningen som 10. klassingene får i mai og juni?

- Vi trenger ikke å sette av tid til eksamensforberedelser og gjennomføring, men vi velger å gjennomføre prøve muntlig da vi tenker det er en god erfaring for elevene å ta med seg. Ut over det vil mai og juni bestå av normale arbeidsuker. Det vil bli gitt vanlig undervisning helt fram til standpunkt settes, svarer rektor.