Politiet Sør-Vest meldte kl. 17.25 at Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte trafikk-kontroll i Goaveien på Randaberg. Fokus var på hastighet.

23 bilførere fikk hvert sitt forenklede forelegg, og høyeste hastighet i 50-sonen ble målet til 65 km/t.