– Dette var en god anledning til å ta en tur innom det nye helsesenteret, lytte og lære og få tilbakemeldinger jeg kan ta med videre, sier Tove Elise Madland til Bygdebladet.

Hun er varaordfører i Vindafjord kommune, men kjenner Randaberg godt siden det var her hun vokste opp.

Tove Elise (55) arbeider innenfor helse og omsorg, som helsefagarbeider i demensomsorgen. Hun har selv merket ulempene av bare å ha en deltidsjobb i 22 år.

– Det er et kjempeproblem bare å bruke noe av yrkesfagutdannelsen en har. Ingen andre fagarbeidere utenom helse opplever denne problematikken, ikke å oppnå en fulltidsstilling. I privat næringsliv ser vi det samme også innen renhold, butikkansatte (varehandel) og i hotell- restaurantnæringen. Det er en kvinneutfordring, og derfor mener vi i Arbeiderpartiet at deltid er et samfunnsproblem, sier hun.

Kommuneøkonomi

Tove Elise Madland er Rogaland Arbeiderparti sin tredjekandidat ved stortingsvalget 13. september.

– Flere heltidsstillinger i helse og omsorg, handler det om mer penger til kommunene?

– Ja, svarer hun.

– Hva vil Ap gjøre for å få det til?

– Det handler om grunnbemanning, og kommuneøkonomien må styrkes. Så trengs det et lovforslag til Stortinget om at det er arbeidsgiver som må bevise at det ikke er mer jobb enn deltid som blir tilbudt. Det kan ikke være som nå, at den bevisbyrden ligger hos arbeidstakeren. Det må videre lyses ut bare 100-prosentstillinger, som igjen handler om en kultur som må endres på, sier Madland.

Mye på 100 dager

Hvis hun får tillit fra velgerne i Rogaland mandag 13. september og kan ta plass på Stortinget, er retten til heltidsstilling det aller første hun vil ta tak i.

– Ja, det skal jeg og Arbeiderpartiet jobbe hardt for, det står også i vår 100-dagersplan, altså blant det vi skal gjennomføre innen de første tiden etter valget. Så skal vi gjøre det billigere for arbeidstakerne å være fagorganisert ved igjen å øke skattefritaket for fagforeningskontingenten, og vi skal reversere endringene for midlertidig arbeidskraft som dagens regjering fikk til i 2015, sier hun.