– Kommunen vår er 100 år, og vi finner ulike måter å markere dette på gjennom året. Frivillige lag og organisasjoner har sine opplegg, og mandag ble det tatt initiativ til en samferdselsdag. Samferdsel er et viktig tema på Kvitsøy, sier ordfører Stian Giil Bjørsvik til Bygdebladet.

Kvitsøyferja var en del av samferdselsdagen, og folk ble invitert inn blant annet opp i styrhuset, og det ble servert kaffe og kake. Med litt begrensninger ble folk invitert inn på Kvitsøy trafikkstasjon og dens utsiktsplattform. Statens vegvesen inviterte til åpen dag på Rogfast-anlegget, der anleggsmaskiner ble utstilt for publikum, og det ble servert kaffe, saft og pølser.

– Folk fra Statens vegvesen var tilgjengelige, og det samme var folk fra entreprenørene, og det ble blant annet gitt mulighet til å ta turen ned i tunnelen. Det ble et godt besøkt arrangement, sier ordføreren.

Som kjent drives en 3500 meter lang tunnel oppe fra Kvitsøy og ned under Boknafjorden. Denne uken passerte tunnelen 2871 meter. I tillegg er det bygget mye ny vei i dagen på Kvitsøy, og en del av disse veiene er tatt i bruk.