Hele meldingen som ble lagt ut på Twittersiden til sentralen er som følgende: "E39 Mastrafjordtunnelen i Stavanger. Tunnelen er stengt på grunn av bilberging og metallgjenstander i veibanen. Entreprenør er på vei."

Det er foreløpig ikke opplyst noe om hvor lang tid dette vil ta.

Oppdatering 15:30: E39 Mastrafjorden er stengt på grunn av bilberging. I den forbindelse er Byfjordtunnelen også stengt for å unngå kø i tunnelen.

Kl. 15.49: Vegtrafikksentralen melder at tunnelene er stengt på grunn av berging av to biler i Mastrafjordtunnelen. Bilberger er på stedet.

KL. 16.14: Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen er åpen for fri ferdsel etter bilberging og gjenstander i veibanen.