Vegtrafikksentralen meldte fredag ettermiddag kl. 17.08 at Mastrafjordtunnelen er stengt igjen. Årsaken er kjøretøy med stans.

Tunnelen åpnet igjen kl. 17.39.