Vegtrafikksentralen Vest meldte klokka 18:18 om at Byfjordtunnelen måtte stenges midlertidig.

Årsaken er at en bil fikk stans i tunnelen.