Det er i full gang igjen med mediesaker om måker som "angriper". Med store overskrifter fremstilles måkene som farlige skapninger som stuper ned mot mennesker, hunder og andre dyr.

Dyrene har i alle tider beskyttet ungene sine, men det er først nå at folk ikke forstår eller tåler det. De klager til media, som dessverre i mange tilfeller slår det opp som en stor nyhet. Folk bør sette seg i måkenes sted. De fleste har opplevd å miste unger på grunn av mennesker, hunder og andre dyr. De er livredde når noen nærmer seg ungene deres, som går på bakken på denne tid og er helt avhengige av foreldrenes beskyttelse. Men det er kun skinnangrep som ikke skader noen. I de tilfeller folk har skadet seg har det vært fordi de har fått panikk og har falt.

Samtidig bør folk forstå grunnen til at måkene er i byen. Det skyldes overfiske, klimaendring, nedbygging av natur, forstyrrelser, rømt oppdrettsmink og andre forhold som menneskene er skyld i. Alle måkeartene er totalfredet som følge av tilbakegang, og 7 av 10 arter som hekker i Norge er rødlistet. De har mistet leveområdene sine og livsgrunnlaget sitt, de sulter og lever under enormt stress. Når de tar mat ut av hånden til noen er det fordi de har sultne unger å mette. Folk blir verken mer sultne eller fattige om de taper en is eller bolle til en måke.

Vi må slutte å klage på naturlig og harmløst dyreliv, og heller fokusere på de store problemene som vår art forårsaker. Dette kan media med fordel skrive om. Lovbrudd mot måker er et stort problem, og flere saker er anmeldt bare de siste to ukene. På motorveiene ligger påkjørte måker strødd, en følge av at de går i veikantene og spiser insekter fordi de ikke finner mat i havet. Svaner med unger og andre fuglefamilier kjøres ned av motorbåter og vannscootere - et stort problem som etterlater utallige døde og skadde fugler hver sommer.

Det finnes løsninger, som media heller kan fokusere på. Kommunene bør samarbeide med ornitologer og naturvernere om å tilrettelegge for trygge hekkeplasser i områder med lavt konfliktnivå, etter mønster fra blant annet Mandal.

Samtidig bør det være aksept for å mate måker i områder der det er ønskelig at de skal oppholde seg. Media bør ikke være med på å forsterke negative holdninger og på den måten bidra til hensynsløs adferd mot dyr. Det er en klar sammenheng mellom sensasjonsoppslag om måker og påfølgende saker om mishandling og dreping av måkeunger.

Media bør ta sin del av ansvaret for de forferdelige holdninger som dessverre råder. Dyrevernere må drive brannslukking hele sommeren etter slike oppslag, og deretter anmelde lovbrudd mot måker.

Vi risikerer å miste flere måkearter, og underveis hetses de for at de prøver å overleve. Vårt avtrykk på jorda er enormt, mens dyrelivet blir stadig mer presset og tvinges nærmere mennesker. Det er vi som skaper denne situasjonen og som må finne løsninger. Det gjør vi ikke ved å fortsette å hetse dyr for deres naturlige adferd.