Mekjarvik-bedriften TECCON opprettholder produksjonen som normalt: – Foreløpig ser det greit ut

Samtidig har firmaet måtte permittere enkelte ansatte. Økonomisjef Sjur Revang opplever forståelse fra de ansatte over grepene som har blitt gjort.