Stavangerregionen Havn IKS eies av kommunene Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola. Det interkommunale selskapet har søkt om å starte mudring og peling i sjøen på et område like ved bedriften Cameron i Mekjarvik.

Se søknaden her.

I følge søknaden planlegger Stavangerregionen Havn IKS å starte dette arbeidet i uke 12, som begynner mandag 19. mars 2018.

«Havnå» vil med dette forlenge den eksisterende kaien i Mekjarvik med 100 meter i lengden og 29 meter i bredden. For å få dette til må en del av dagens sjøfylling graves ut og en del sedimenter på sjøbunnen må fjernes for å få nok dybde.

Kaien skal fundamenteres ved bruk av 72 peler,s om skal slås gjennom dagens sjøfylling og ned i fjell.

Fylkesmannen i Rogaland har satt 21. januar 2018 som frist til å uttale seg til Stavangerregionen Havn IKS sin søknad.

Randaberg kommunestyre var villig til å ekspropriere grunn hos Cameron for å gjøre Stavangerregionen Havn IKS sitt ønske om mer offentlig kai mulig. 25 medlemmer stemte for ekspropriasjon da kommunestyret behandlet saken det i desember 2016. Frp og Venstre stemte mot.

– Denne saken ble løst uten at den gikk til ekspropriasjon, sier Randabergs rådmann Magne Fjell nå. Han er glad for muligheten engasjementet til Stavangerregionen Havn IKS gir både i Mekjarvik og for Randaberg kommune.

 

– De neste årene vil det bli mye aktivitet i Mekjarvik, sier han fornøyd.

I følge Fylkesmannen i Rogaland er det ingen registrerte, viktige naturtyper i umiddelbar nærhet i området der Stavangerregionen Havn IKS nå vil starte med peling og mudring.

I nærheten gyter sild og torsk, silda i perioden juli til oktober og torsk mellom februar og mars. Fylkesmannen antyder å sette krav om internkontroll, støykontroll og beredskapsplan. Ut fra føre var-prinsippet kan det også bli aktuelt å stille ytterligere krav.

Så ber Fylkesmannen om at Randaberg kommune opplyser om lokale forhold som eventuelt ikke er tatt med i søknaden eller er utilstrekkelig beskrevet.