Millionbeløp til sykkelvei og rekkverk på Rennesøy

Trafikksikring: Rekkverk på Åmøybrua nærmer seg siden Stavanger kommune nylig er tildet 1,5 millioner kroner til blant annet Åmøy av fylkets samferdselsutvalg. Samme beløp er prioritert til dette i fylkets langtidsplan for fylkesveier.

Trafikksikring: Rekkverk på Åmøybrua nærmer seg siden Stavanger kommune nylig er tildet 1,5 millioner kroner til blant annet Åmøy av fylkets samferdselsutvalg. Samme beløp er prioritert til dette i fylkets langtidsplan for fylkesveier. Foto:

30. januar fordelte fylkets trafikksikkerhetsutvalg ut totalt 16,6 millioner kroner til tiltak på fylkesveier. To millioner kroner ble bevilget til rekkverk og sykkelsti på Åmøy.

DEL

Stavanger er blant kommunene som får tildelt trafikksikkerhetsmidler for fylket. Kommunen får to millioner kroner til gang- og sykkelvei og rekkverk på fylkesvei 4608 Åmøyveien på Sokn-fra Bruveien til Åmøybrua.

I tillegg får Stavanger 1,5 millioner kroner til planlagt gang- og sykkelvei på strekningen Hanasand-Østhusvik.

Disse to prosjektene er prioritert med samme beløp også i 2021 siden de ligger i fylkets langtidsplan for fylkesveiene.

Artikkeltags