Årsaken til stengingen var berging av en motorsykkel som hadde fått stans i tunnelen. Tunnelen var stengt i cirka en halv time før den igjen var åpnet for fri ferdsel.