Søndag natt til mandag 4. november kommer Statens vegvesen til å vaske Byfjordtunnelen. Hver morgen denne uken vil arbeidet med å vaske tunnelene være ferdig klokka 06. Fra mandag kveld kommer vegvesenet å vaske tunnelene og det blir kolonnekjøring i Byfjordtunnelen. Tirsdag morgen klokken 06.00 skal vegvesenet være ferdig med å vaske tunnelen, og vaskingen kommer til å fortsette utover uken.

– Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten. Vi vasker blant annet vegen, nødstasjoner med utstyr og kamera, sier byggeleder Tor Skårland i Statens vegvesen.

Når det er vasket ferdig i Byfjortunnelen, er Mastrafjordtunnelen neste tunnel ut i køen. Mest sannsynlig vil det vaskes allerede onsdag med kontinuerlig kolonnekjøring i tidsrommet 22:00 til 06:00. Busser i rute og dyretransporter får passere, heter det i pressemeldingen.

Etter planen skal arbeidet med å vaske tunnelene være ferdig fredag 8.november klokka 06:00.