Oppfriskningsdosen har frem til nå vært anbefalt gitt med et intervall på 6 måneder etter dose 2 av primærvaksinasjonsserien. For å øke vaksinasjonstakten blant de eldre åpnes det nå for at oppfriskningsdosen kan gis med et intervall på ned til 5 måneder siden dose 2. Muligheten for å korte ned intervallet mellom dose 2 og oppfriskingsdose til 5 måneder gjelder imidlertid kun for de over 65 år. Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2, opplyser Siw Diane Myhre Johanson til Bygdebladet.