Du vil ikke tro det, men vi venter ennå ...

Nå har noen av oss foreldre til unge voksne som venter på bolig, nådd smertegrensen for hva vi må finne oss i, hva vi hele tiden må vente på.

Vi har fått ei tomt på oversiden av Dalen bofellesskap, og har fått tegnet leiligheter til seks flotte unge voksne. Disse leilighetene er blitt tegnet om på grunn av klager fra naboer, og nå er vi tilbake til de gamle tegningene igjen.

Vi har etter vårt ståsted fått en altfor liten tomt, men der vil kommunen at våre unge voksne skal bo. De vil også på sikt bygge et bofellesskap til der med plass til 10 personer. Må de samles på en plass?

Vår sønn, som for øvrig blir 26 år i sommer må vi ha barnevakt til hvis vi blir bedt ut på diverse ting. Han trenger å komme seg ut i egen leilighet, kjenne på selvstendigheten, være voksen og få vinger. Som foreldre trenger vi å være voksne, jeg kjenner at også jeg trenger vinger.

  • Hvor lang tid skal dette ta?
  • Må vi begynne å se på det private markedet etter leiligheter igjen?

2019 skulle det stå ferdig et bofellesskap på Bergsageltun, det begynner å bli noen timer siden. Og vi venter fremdeles.