Vannet i Hålandsvatnet er ikke friskmeldt, men godt nok til å bade i. Det skriver Randaberg kommune på sin nettside.

Det jobbes fortsatt med å utbedre kvaliteten på vannet.

— Etter flere år med høye konsentrasjoner av giftproduserende alger i Hålandsvatnet, har vi denne forsommeren opplevd kun små konsentrasjoner av den problematiske blågrønnalgen. Temperatur og vindforhold bidrar til å styre hvilke alger som dominerer i vannet, og denne våren og forsommeren har vi nok hatt været på vår side, sier Anne Grethe Bø Cazon, fagleder på Landbruk til Randaberg kommune.

— Vannet er ikke friskmeldt, det må fortsatt gjennomføres tiltak, men man kan altså bade her nå, opplyser Heidi Høyland Tjelta, ingeniør ved Teknisk avdeling.

Prøvene analyserer tarmbakterier. Vannet sjekkes også for eventuelle giftige blågrønnalger.

Her finner du mer om de lokale badevannsprøvene som er tatt.

Kommunen skriver at prøvene som blir tatt er klare et par dager etter prøvedato. Er det slik at prøvene viser dårlig vannkvalitet, blir det tatt en omprøve, før det eventuelt blir satt opp skilt om bading forbudt.

Randaberg og Stavanger kommune samarbeider om ukentlige prøver av Hålandsvatnet samtidig som vi oppfordrer alle til å ta en ekstra titt i vannet før en hopper uti. Er vannet klart og fint, kan du bade.