Naboer reagerer på planlagt plassering av nye avfallscontainere: - Synd at de tar en så stor del av friområdet vårt

Innen året er omme er det planlagt at nye avfallscontainere skal være på plass ytterst i Nøtteskogen i Agatveien på Øvre Grødem. En av de nærmeste naboene reagerer på plasseringen.