Ønsker at noen skaper sin egen arbeidsplass om bord på ferjen

Restaurant- og/eller kafédrift er noe som vurderes på ferjen.