- Et fantastisk prisverdig initiativ - fikk massiv støtte på sosiale medier

På tur langs sjøen på Grødem kom Reidar Økland over dette skiltet. Han synes initiativet var så prisverdig, at han delte det på sosiale medier.