God utvikling i arbeidsmarkedet i Rogaland

Ved utgang av juni var bruttoarbeidsløsheten i Rogaland 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og har med det gått mest ned i landet, fra 3.3 prosent på samme tidspunkt ifjor.