Gå til sidens hovedinnhold

Nedrusting, ikkje nye våpenkappløp

Artikkelen er over 1 år gammel

5. mars for 50 år sidan tredde ikkjespreiingsavtalen for atomvåpen i kraft. Avtalen er eit av dei beste eksempla på vellykka internasjonalt samarbeid i FN-regi, og burde feirast.

For abonnenter

Lesarbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Likevel kan 2020 bli eit særleg farleg år. Det er ikkje utenkeleg med militære konfrontasjonar mellom Nord-Korea, Saudi-Arabia, Iran og USA. Spenninga mellom India og Pakistan stig. Land som Tyrkia og Saudi-Arabia har sagt at dei vil vurdera haldninga si til atomvåpen viss Iran utviklar slike. Og me har leiarar i USA og Russland som opptrer konfronterande og irrasjonelt.

Samtidig er rustningskontroll slik me har kjent det i fleire tiår i ferd med å forsvinna. Me ser at avtalar som avgrensar våpenkappløp blir uthola og forlatne. USA har einsidig sabotert og forlate atomavtalen med Iran. Den einaste attverande atomvåpenavtalen mellom USA og Russland, Ny START, går ut i 2021, og ser ikkje ut til å bli fornya. INF-avtalen som skulle sikra nedrusting av mellomdistansevåpen kollapsa i 2019. Nye atomnedrustningsavtalar ser førebels ikkje ut til å vera på veg. Kina ønskjer ikkje å forplikta seg saman med USA og Russland. Utan avtalar er det snarare eit trykk for auka spreiing av atomvåpen enn for nedrusting og avgrensing.

Rogaland SV vil på det sterkaste oppfordra regjering og Storting til å prioritera fredsarbeidet. Noreg må saman med dei nordiske naboane våre gjenfinna den tydelege røysta me har hatt for nedrusting. Me må formidla klart og tydeleg til vår hovudallierte USA og naboen vår Russland at me må unngå nye våpenkappløp. Arbeidet med FN sin avtale om forbod mot atomvåpen må styrkjast. Noreg må klargjera standpunktet om at ei atomvåpenfri verd er målet, og derfor slutta seg til FN sin avtale om forbod mot atomvåpen.