Klokken 18:43 meldte Vegtrafikksentralen om nedsatt fart i Byfjordtunnelen en matte i sørgående løp.

Klokken 18:59 ble tunnelen stengt for opprydningsarbeid.

Klokken 19:05 var matten fjernet og tunnelen fri for ferdsel