Kl. 16.11: Et kjøretøy har stanset i en havarilomme i E39 Byfjordtunnelen på vei sørover mot Stavanger.

Vegtrafikksentralen Vest ber trafikanter om å respektere nedsatt fartsgrense til 50 km/t og vise hensyn under kjøring.

Kl. 17.12 melder Vegtrafikksentralen Vest at bilisten har fått etterfylt olje og er ute av tunnelen, som igjen er fri for ferdsel.