Nekter å bruke bompenger til å finansiere sykkelvei Judaberg-Nådå på Finnøy

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunestyrene i både Rennesøy og Finnøy er enige om at gang- og sykkelvei mellom Judaberg og Nådå på Finnøy skal delfinansieres med offentlige midler, ikke bompenger.