I en pressemelding fredag skrev Statnett at de setter energileddet i nett-tariffen til null. Men meldingen var myntet på energileddet som nettselskapene betaler, ikke sluttkundene, som for tiden betaler 48 øre per kilowattime i nettleie i for eksempel Oslo-området.

Selv om de tar dette grepet, kan nettselskaper i det sørlige Norge nemlig risikere å måtte øke nettleien. Morten Schou, kommunikasjonssjef i Elvia, forklarer at kostnadene for strømtap i nettet har blitt 18 ganger høyere siden tariffer ble fastsatt, grunnet energikrisen etter starten av krigen i Ukraina.

Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i bransjeforeningen Energi Norge, sier i en kommentar til Nettavisen at nettselskapene i Sør-Norge står i en svært alvorlig situasjon med høye transportkostnader på grunn av høy strømpris, som ikke dekkes av dagens nettleie.

– Dette kan føre til en økning av nettleien på flere tusen kroner per husholdning. Energi Norge og nettselskapene har jobbet i flere uker for å få Statnett til å tilbakeføre sine ekstraordinære inntekter raskere til strømkundene.

Kan øke nettleia allerede i høst


Det er merinntekten som Statnett får fra de såkalte flaskehalsinntektene som nå skal tilbakeføres til nettselskapene, og i neste instans, sluttkundene. Men kostnadene har økt langt mer enn tilskuddet fra Statnett utgjør, forklarer Schou:

– Når strømmen går fra kraftprodusentene og ut til sluttkundene, forsvinner omtrent ti prosent på veien. Dette må vi kjøpe tilbake til spotpris for å levere det vi er forpliktet til. Den kostnaden er bakt inn i nettleia, men ingen har vurdert at kostnadene skulle bli så høye. Det som nå kommer tilbake fra Statnett til oss, dekker bare en liten brøkdel av disse kostnadene. Vi har enorme utgifter til tap i nettet, og er i dialog med Olje - og energidepartement om løsninger på dette, sier Schou.

Til E24 sier BKK Nett at en økning i nettleia kan komme allerede til høsten.

– Sammen med Energi Norge har nettselskapene jobbet for å få Statnett til å sette ned tariffen. Vi er svært glade for dagens beslutning, men dette er dessverre langt fra nok, sier kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett til avisen.

Morten Schou sier at det så langt er usikkert hva slags betydning dagens melding fra Statnett vil få for nettleien

– Ikke nok

Kristin H. Lind i Energi Norge sier i en kommentar til Nettavisen at nettselskapene i Sør-Norge står i en svært alvorlig situasjon med høye transportkostnader på grunn av høy strømpris, som ikke dekkes av dagens nettleie.

– Dette kan føre til en økning av nettleien på flere tusen kroner per husholdning. Energi Norge og nettselskapene har jobbet i flere uker for å få Statnett til å tilbakeføre sine ekstraordinære inntekter raskere til strømkundene, sier hun, og påpeker:

– Det Statnett nå gjør er positivt, men langt fra nok til å unngå en kraftig prisøkning.

Lind sier at nettbransjen ønsker, så langt det er mulig, å skjerme folk for økt nettleie på toppen av svært høye strømpriser.

–Situasjonen er sånn at Statnett skylder nettkundene en del penger gjennom flaskehalsinntektene som skal til kundene gjennom økt kapasitet av nettet, eller det kan brukes til å redusere nettleien. Det er det vi mener man nå må kunne gjøre.

Hun legger til at Statnett tidligere har uttalt at det er vanskelig å ha en såkalt negativ nettleie, men det mener hun nå må kunne gå an. En negativ nettleie betyr at nettleieselskapene ikke trenger å øke prisene ut mot kundene nå som deres kostnader har økt til Statnett.

– Vi har god dialog med Olje- og energidepartementet for å finne løsninger som kan hindre et mulig prissjokk. Statnett har milliarder i ekstrainntekter som selv med dagens varslede prisreduksjon ikke når frem til kundene, sier hun.

Kan spare fem til ti øre kilowattimen

Statnett skriver at kuttet ikke betyr at folk slipper helt unna nettleien, men grepet gjør at de slipper å betale nettleie for sentralnettet, som drives av Statnett. Dette kan spare kundene for rundt fem til ti øre kilowattimen, avhengig av hvor de bor.

Den største kompensasjonen vil komme i Sør-Norge, der prisen er høyest og dermed kostnaden ved tap i nettet også.

– Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, sier Hilde Tonne.

Les også: Støre lover ingen støtte til REC Solar

Satte ned i april

Fastleddet for forbruk ble satt ned fra 1. april i år, og settes til null også for hele 2023. Til sammen utgjør de nye tariffreduksjonene 11 milliarder kroner i lavere kostnader for norske strømforbrukere.

Allerede fra 1. april i år ble forbrukstariffen for Statnetts tariff satt til null. Nå gjøres også dette for energileddet, som er kostnaden for tap i transmisjonsnettet.

Årsaken er de svært høye inntektene fra forbindelsene til andre land, samt fra flaskehalser i det norske nettet den siste tiden. Dette er såkalte flaskehalsinntekter, og skyldes store prisforskjeller mellom Norge og nabolandene, samt mellom landsdelene.

– Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.