Det var fire kontrollører fra Statens vegvesen som gjennomførte kontrollen med spesielt fokus på bilbelte og teknisk i går.

Kontrollen foregikk i Hafrsfjord og Randaberg, og i løpet av dagen ble 470 kjøretøy kontrollert.

Ni personer fikk gebyr fordi de kjørte uten å bruke bilbelte.

To biler, en lastebil og en personbil, ble avskiltet grunnet manglende EU-kontroll. En fører ble anmeldt for kjøring av varebil uten godkjent førerrett.

Seks kjøretøy hadde mangler på lys, og to bilførere fikk midlertidig kjøreforbud fordi de hadde last som var mangelfullt sikret. En person fikk gebyr fordi vedkommende ikke hadde med vognkortet, mens en annen fikk gebyr fordi vedkommende ikke hadde med seg førerkortet.