Ni personer involvert i trafikkulykken på E39: – Trolig et brudd på vikeplikten

Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader.