Kl.19.05 meldte Vegtrafikksentralen Vest at det ble normal drift i E39 fergesambandet Årsvågen-Mortavika fra kl. 18.45 torsdag kveld.

Hele torsdag har det vært avvik i dette viktige europaveisambandet, som dette:

Kl. 07.21: På grunn av dårlig være utføres det inntil videre alternativ rute mellom Arsvågen og Hanasand. Anløp av Mortavika er inntil videre kansellert.

Kl. 08.31: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode på grunn av at MF Boknafjord må utføre en mindre reparasjon.

Kl. 10.33: Fra og med tur fra Mortavika kl. 11 utføres ordinær rute i sambandet.

Kl. 11.30: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode på grunn av tekniske utfordringer.

Kl. 13.51: MF Boknafjord går inn i normal rute igjen nå cirka kl. 14. Det kan forekomme avvik fra rutetabellen da det fremdeles er noe redusert kapasitet.

Kl. 19.02: Det er normal drift i sambandet fra kl. 18.45.

Kilde: fjord1.no