Null søkere til sykepleierstilling på tre måneder: Oppvekstpolitiker Lundbakk Denut tviler på kommunens rekrutteringsstrategi

I oppvekstpolitikernes møte 2. september forsøkte Ingvild Lundbakk Denut (Ap) å sette søkelys på rekruttering av ansatte til helse- og omsorgstjenestene i Randaberg. Hun er ikke tilfreds med svaret.