Ny kraftlinje: Jordkabel mellom Stølaheia og Harestad blir utredet

Lyse Elnett skal bygge ny kraftlinje mellom Stølaheia i Stavanger via Randaberg til Nordbø på Rennesøy. Etter 138 innkomne innspill utredes nå utallige alternativer for linjeføring.