Ordføreren viste i formannskapet til at det nå hadde kommet inn anbud på etablering av kunstgressbane i forlengelsen av tennishallen på Randaberg. Anbudet er på rett i overkant av 11,6 millioner kroner.

Kommunen har tidligere satt av til sammen ti millioner kroner til prosjektet, fordelt på fem millioner kroner i 2023 og fem millioner kroner i 2024.

Samtidig er det tidligere også budsjettert med 3,1 millioner kroner i spillemidler, mens det reelt sett er mulig å få 2,6 millioner kroner til sammen.

Dermed mangler det 2,1 millioner kroner til fullfinansiering av budsjettet.

Fikk full tilslutning

I formannskapet fremmet ordføreren forslag om å bevilge pengene til prosjektet alt i år, og da med et ekstra tilskudd som gjør at prosjektet blir fullfinansiert. Dette ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren sier til Bygdebladet at vedtaket gjør det mulig å starte med bygging av den nye kunstgressbanen alt i sommer.

– Jeg gleder meg veldig til å ta første spadetak på dette prosjektet, sier Bø med et smil.

I tillegg viste ordføreren til at kommunen tidligere hadde gitt lovnad om penger til planlegging av ny volleyballhall i Randaberg kommune, og at det blir satt av 250.000 kroner til dette formålet.