Jeg kjenner på stolthet over det nye KrF-laget i regjering. Fire dyktige og erfarne statsråder som har tatt på seg et viktig og krevende ansvar. KrF trengs i norsk politikk. Norge trenger et parti som kjemper for en enklere hverdag for familiene. Et sentrumsparti som vil bygge samfunnet nedenfra, gjennom familier, frivillighet, trossamfunn og et lokalt næringsliv.

Frem mot valget i 2021 skal vi jobbe for familiebedriftene, gründerne, og småbedriftene som tar ansvar for bygda.

Landet vårt trenger et parti som ser forbi systemene, og setter enkeltmennesket i sentrum – i skole, helsevesen og eldreomsorgen – ja, i all politikk. Et parti som ser eldre medmennesker som en ressurs, og som setter sin ære i å skape trygge og verdige omsorgstjenester for de som trenger det.

Norge trenger et parti som har forvalteransvaret som grunn-ide, og som konsekvent setter de minste, fattigste og mest utsatte først – både internasjonalt og her hjemme. Jeg er utrolig glad for at vi har dette perspektivet med når viktige saker for lande vårt avgjøres rundt kongens bord og har store forventninger også til den nye regjeringen.