Ønsket 80 lærlinger velkommen

80 lærlinger innen fem fag begynte i dag på sin første arbeidsdag i den nye storkommunen Stavanger.