Nytt pilotanlegg på Finnøy: Produksjon av kråkeboller på land vil reetablere viktige tareskoger på havbunnen

Et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller skal blant annet finne ut hvordan distribusjon av kråkeboller til markeder i Europa og Asia kan bli lønnsomt. Pilotanlegget ligger på Finnøy.