Kraftige ekstraregninger for innbyggere i Rennesøy

Rennesøy kommune har midlertidig lånt 4,4 millioner kroner fra sitt eget disposisjonsfond for å dekke innbyggernes selvkosttjenester som vann, avløp og renovasjon. Nå skal det betales tilbake og innbyggerne får regningen.