Driftige lokalmiljø: «Samskapingskommunen» Stavanger skal utvikles

Stavanger kommune skal støtte aktiviteter og tiltak i lag og foreninger. Samtidig skal kommunens tjenester gjennomgås for å få til bedre samarbeid med frivillige.