- Den viktigste jobben for det nye lokallaget fremover er å styrke organisasjonen, posisjonere partiet og planlegge valgkampen slik at en gjør et godt valg i 2019. Med over 700 medlemmer i det nye lokallaget blir det blant fylkets største lokallag – uavhengig av parti, sier nyvalgt lokallagsleder Inge Takle Mæstad.

Tradisjoner

KrF har sterke tradisjoner i kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Stavanger KrF ble etablert allerede i 1945, Rennesøy KrF ble etablert noen år senere i 1949 og Finnøy KrF ble etablert i 1951. Nå er de tre lokallagene historie, og Nye Stavanger KrF er etablert.

Krf hatt styrende hånd på politikken i både Finnøy, Stavanger og Rennesøy gjennom mange år.

– Ambisjonen vår er helt klart å være med å spille en viktig rolle også i Nye Stavanger kommune, til beste for menneskene som bor der, sier Mæstad.

Inkluderende

Krf er allerede sterkt med i arbeidet med å etablere Nye Stavanger kommune. Finnøyordfører Halleland, varaordfører i Rennesøy, Jostein Eiane, og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, er med i arbeidsutvalget for den nye kommunen. De tre er også med i Fellesnemda, hvor Jostein Eiane er nestleder.

– I KrFs røtter ligger kraften for det nye Stavanger. Sammen skal vi skape et varmere samfunn, sier Inge Takle Mæstad. Han lister opp fem punkter som er viktige for Krf å arbeide for.

• En kommune som tar vare på våre kristne røtter og styrker våre felles verdier• En kommune som tar barnets perspektiv på alle områder• En kommune med plass til alle, som er inkluderende og mer menneskelig, som bygger fellesskap nedenfra, der den enkelte kjenner seg verdsatt og kan bidra• En kommune som tar sosialt ansvar• En kommune som tenker ut over seg selv og tar globalt ansvar

På Finnøy var også Krf sin generalsekretær Hilde Frafjord Johnsen, som selv har tette bånd til Stavanger.

– Det var inspirerende å oppleve entusiasmen på stiftelsesmøtet torsdag kveld, sier hun og legger til at hun gleder seg til fortsettelsen.

Har funnet en balanse

Det ble også valgt et styre for det nye Stavanger Krf. En god balanse mellom alle tre involverte kommuner er lagt vekt i sammensettingen. Det første styret i Nye Stavanger Krf ser slik ut:

Leder: Inge Takle Mæstad (Stavanger)

Nestleder: Tone Therese Paulsen (Stavanger)

Styremedlemmer: Jarle Bjerga (Rennesøy), Heidi Urtegård (Finnøy), Anne Kristin Bruns (Stavanger) og Håvard Østhus (Finnøy).

Varamedlemmer: Sølve Sivertsen, Ole Johnny Møyholm, Ola Andreas Westby og Leif Inge Skimmeland.

Inge Takle Mæstad er i dag medlem av bystyret i Stavanger samt kommunalstyret for levekår. Han var også leder for Stavanger KrF i perioden 2004 - 2006.

Mæstad har tidligere også vært leder i Stavanger KrFU og Rogaland KrFU, generalsekretær i KrFU og politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet i Sentrumsregjeringen.