Et naturlig regionssenter for havbruksnæringen

Av

Det er med stolthet og glede vi i Stavanger Senterparti trekker fram denne satsingen på primærnæringene i vår region.