Målform i Nye Stavanger krever mer utredning

Av

Å bestemme hvilken målform en kommune skal bruke er ikke bare enkelt. Det er mange avklaringer som skal gjøres.