Unge vil ha noe å si ved etablering av Nye Stavanger

Av

Den nylig etablerte Ungdommens fellesnemda gjør seg gjeldende i etableringen av den nye storkommunen.