(Nettavisen)

Leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai. Forhandlingene har dratt seg ut, flere ganger til langt på natt, men sent mandag kveld kom de til enighet og tirsdag morgen ble hva de tre partiene hadde kommet til enighet om – presentert.

Regjeringen var avhengig av støtte fra SV for å få flertall for budsjettet. Men særlig bistand har gjort det vanskelig å bli enige.

Hele det reviderte nasjonalbudsjettet finner du her!

Slik påvirker revidert statsbudsjett deg:

  • Sosialhjelpen justeres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent
  • Innføring av moms på elbiler som har et kjøpsbeløp på over 500.000 kroner
  • Karensåret fjernes for arbeidsavklaringspenger
  • Midlertidig regelverk om bostøtte videreføres ut året, som gjør at flere får bostøtte

Enigheten inneholder også at det ikke skal bores etter olje nær- eller i iskanten, kommuner og fylker får kompensert merutgifter i sammenheng med pandemien fem til første halvår 2022, regjeringen skal fremme forslag om nedskalering av store motorveiprosjekter frem mot 2023 og 500 millioner kroner er satt av til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i 2022.

I revidert budsjett økes også bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder, Forskningsrådet får bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål enn de som er innen deres portefølje og det er enighet om en ny eksportstrategi.

I alt har punktene nevnt over en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner.

Innfører moms på elbiler til over 500.000

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag, ble det klart at elbil-momsen innføres på elbiler som koster over 500.000 kroner. Momsen innfører kun på beløpet over denne summen.

Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes, opplyser partiene i en pressemelding.

SV gikk imot bistandskutt

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til å bruke fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på flyktninger i Norge. SV mente det var helt feil å kutte i bistand til fattige andre steder i verden og heller bruke pengene her i landet.

– Vi har fått gjennomslag for 2,5 milliarder ekstra til bistandsbudsjettet. Vi ønsker fra SV sin side i utgangspunktet å skjerme all bistand fra kutt, og vi skulle helst ha sett at kostnadene for å ta imot ukrainske flyktninger til Norge ble dekket inn blant annet ved å skrinlegge planlegging og utbygging av dyre og klimafiendtlige motorveiene, sa Kaski på pressekonferansen.

SV har også krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling.

Senker ikke drivstoffavgiftene

I Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen bekrefter Sps medlem av finanskomiteen, Geir Pollestad, at det ikke vil kuttes i drivstoffavgiftene, til tross for at Norge for øyeblikket har verdens nest høyeste drivstoffpriser. Mange plasser på Østlandet må man om dagen ut med over 27 kroner for en liter med drivstoff.

Før valget i fjor høst var drivstoff noe Sps politikere ved gjentatte anledninger dro frem. Parlamentarisk leder i partiet, Marit Arnstad sa blant annet at Sp ikke kunne sitte i en regjering der drivstoffavgiftene økte slik at literprisen ble på over 20 kroner.

– Kunne kuttet prisene med fire kroner i to måneder

Pollestad ble tirsdag formiddag konfrontert med hvordan de tre partiene vektla dette med å prioritere 2,5 milliarder kroner til bistand – som de også kunne brukt på drivstoffkutt.

– Jeg ønsker ikke å sette det opp mot hverandre. 2,5 milliarder til drivstoffkutt, da ville du kunnet kutte drivstoffprisene med fire kroner i to måneder. Jeg tror ikke det er det som skal til. Jeg tror at folk er opptatt av den totale økonomien, og da har vi gjort en vurdering av hvor vi får mest igjen for pengene, og det er ved å ha en politikk som gjør at vi ikke får stigende rente og ved å ha en politikk som gjør at folk får kompensert noe av strømutgiftene – en utgift som alle folk har, sa Pollestad.

Har forhandlet på overtid

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen – som også er siste dag før Stortinget tar ferie.