Når Bygdebladet ringer juletreprodusent og rennesøybuen Harald Fauskanger for å fortelle ham nyheten, tenker han seg om for å finne ut hva han skal svare. Miljødirektoratet konkluderte i 2019 at reglene rundt bruken av utenlandske juletrær i Norge var veldig strenge, og burde bli mer liberale. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) overrasker imidlertid med å be direktoratene legge frem et alternativt forslag som vil forby disse artene.

Fauskanger svarer at et totalforbud mot utenlandske arter vil antageligvis tvinge ham til å stenge dørene for produksjonen.

Eksotiske trær er eneste løsning

Fauskanger har hørt om den politiske diskusjonen før, men sier at juletreprodusentene har teknisk sett fått dispensasjon – ettersom det er en kontrollert trefellingsproduksjon. Likevel vil et totalforbud mot utenlandske plantesorter tvinge ham til å stenge dørene. Det kan rasere næringen, mener han. Plantesorten Fauskanger benytter seg av kommer fra Georgia i Eurasia. Dette er likevel eneste måte å leve opp til etterspørselen på juletrær i moderne tid. Før var det normalt å hogge ned og ta inn treet på lille julaften.

– I dag tar mange inn juletrærne allerede i slutten av november eller i begynnelsen av desember. Den vanlige norske granen fungerer ikke da: den kan begynne å miste nåler allerede etter få dager. Til dette er nordmannsedelgran og andre edelgranarter det beste valget. Pågangen er stor rundt juletidene: avhengig av hvor mange trær jeg kan selge, ligger salget på 7.000 til 12.000 hver jul.

Tross navnet, stammer ikke dette treet fra Norge. Det er oppkalt etter den finske 1800-tallsbiologen Alexander von Nordmann, og er mest vanlig å finne i land rundt Svartehavet, blant dem Georgia.

Heller ikke julekransene er av en norsk plantesort. Nobelgranen har sitt opphav i det nordvestre USA, hvilket vil nekte også dette å få bolig i norske hus. Det blir samme problem som ved det norske grantreet.

Horn i siden

Fauskanger mener regjeringen har feil fokus om de er bekymret for den norske faunaen. Han omtaler hagesentre som den største trusselen mot norsk fauna, ikke trærne til juletreprodusenter.

– Vi driver med en kontrollert produksjon, til forskjell fra andre planter som er langt fra naturlig i Norge. Det er viktig å skille på plantekulturene, sier Fauskanger.

Han sier avslutningsvis at det heller bør fokuseres på produktene hagesenter tar inn i landet fremfor å fokusere på en næring som driver kontrollert produksjon.