For å markere at de ble med i en helt ny kommune, var det felles fyrverkeri også på Rennesøy nyttårsaften 2019–2020. Det ble skutt opp fyrverkeri fra en lekter ute i Mastrafjorden, og dette kunne ses fra store deler på Rennesøy, deriblant i Vikevåg sentrum. Mange skuelystne samlet seg på Vikevåg kai for å oppleve felles fyrverkeri nyttårsaften da 2019 gikk over i 2020.

Strøk bevilgning i fjor

Men det fikk holde med det ene året, mente de som styrer i Stavanger kommune. I årsbudsjettet for 2021 hadde kommunedirektøren satt av penger til felles fyrverkeri også på Rennesøy det året, men det politiske flertallet strøk pengene fordi det ikke er forbudssoner mot å bruke fyrverkeri på Rennesøy.

For lokalbefolkningen på Rennesøy har det vært et ønske om å få felles fyrverkeri nyttårsaften, og Utvalg for miljø og utbygging (UMU) har etter hvert bedt kommunedirektøren om å finne rom for dette.

Vil få det til i år

18. mai i år var det møte i UMU, som behandlet blant annet saken «Felles fyrverkeri i Stavanger kommune». I 2021 var det felles fyrverkeri fra sju oppskytingsplasser i Stavanger, og det kostet cirka 690.000 kroner uten moms. Kommunedirektøren hadde funnet ut at det ville koste cirka 263.000 kroner i tillegg om Rennesøy og Finnøy også skulle få felles, kommunalt fyrverkeri. I den prisen inngår to pyroteknikere og leie av to lektere.

UMU vedtok at det på nyttårsaften 2022 skal være felles fyrverkeri på sju plasser, Byhaugen, Vålandstårnet, Hundvåg, Jåttåvågen, Madlatuå, Varden og Vågen. I tillegg blir det kommunalt fyrverkeri også på Rennesøy og Finnøy, som kommunedirektøren er bedt om å finne penger til.

– Målet er å få dette til kommende nyttårsaften, uttalte UMU om felles fyrverkeri på Rennesøy og Finnøy.

I tillegg ønsket kommunedirektøren å gjøre forsøk med et mer støysvakt og miljøvennlig lyd- og lysshow ved Vålandstårnet nyttårsaften 2023.