Startet året med heder og ære

Av

Utdeling av hederspriser, taler og musikaleske innslag preget ordførerens nyttårsmottakelse på Varen kulturscene første nyttårsdag.