I år har sesongen for RS-virus startet uvanlig tidlig. Dette skyldes sannsynligvis at det har vært færre luftveisinfeksjoner under koronarestriksjonene, inkludert RS-virusinfeksjoner. Det er derfor nå mindre immunitet enn normalt i befolkningen, særlig blant små barn.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine nettsider at RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. 60-70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i første leveår. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt.

Fem råd fra FHI:

Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ. Dette kan minske smittespredning til andre barn, uansett virus. Som for andre sykdommer, er man mest smittsom i starten.

Småbarnsfamilier bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong.

I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses. Dersom familien har behov for støtte, omsorg og avlastning, bør dette likevel ivaretas.

Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien.

Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon.