Kun fem av 41 personer på inntektstoppen i Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy er kvinner

I kommunene Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy, er kvinnene i et stort mindretall blant de 41 inntektstoppene.