Gå til sidens hovedinnhold

Strømsjokk for norske forbrukere

Prisene på strøm er over 50 prosent høyere enn for ett år siden.

(Nettavisen)

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) hele 54,6 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor. Nivåmessig var prisene i mai i år om lag på nivå som senhøsten 2019. Strømprisene var ekstraordinært lave i 2020.

Prisene på drivstoff og smøremidler, altså bensin ol., har steget med 12,1 prosent de siste tolv månedene.

Totalt falt prisene i mai med 0,1 prosent, mens de steg med 2,7 prosent de seneste tolv månedene. Kjerneinflasjonen - KPI-JAE steg med 0,4 prosent i mai, men bare med 1,5 prosent fra mai 2020. En vesentlig forskjell er at strømprisene ikke inngår i kjerneinflasjonen.

Les også: Regjeringen vil åpne for nye havvindområder i Norge

Matvareprisene falt

Oppgangen i konsumprisene ble dempet av matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste prisnedgang på 2,0 prosent fra mai i fjor til mai i år. En nedgang i de estimerte prisene for passasjertransport med fly, og da særlig for innenriksflyvninger, var ifølge også SSB med på å dempe tolvmånedersveksten.

Prisene på møbler og dekorasjonsartikler falt med 5,8 prosent i foregående måned, prisene på bøker med hele 14,4 prosent. Denne prisnedgangen må sees i sammenheng med Bokavtalen som fra 1. mai fristiller fjorårets utgivelser fra en fastpris.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene.