Alternativet som ble løftet frem på gruppemøte nå mandag, fremstår for meg som et bevis på at politikerne vegrer seg for å ta modige og fremtidsrettede beslutninger.

Selv om jeg er medlem av AP, har jeg lenge frontet et standpunkt som er på linje med Høyre i denne saken: "La Harestad bli en felles ungdomsskole for alle elevene!!"

Det må være mulig å la den gamle Harestad skole bli en skole for trinnene 1-4, inntil videre.. Elevene på trinnene 5-7, overføres til. Goa - og Grødem skole. I kommunen må vi ikke bruke begrepet kretskrenser, men heller nytte begrepet "inntakssoner". Et viktig punkt videre er, at en stor ungdomsskole må ha EN leder. Det vil styrke skolen både faglig og kvalitetsmessig.